Backup, chuyển dữ liệu hosting website wordpress

Có anh em nào đau đầu mỗi lần chuyển hosting website, web lâu ngày nặng và nhiều dữ liệu.

Chuyển đổi thì dễ lỗi, mà không chuyển thì host cũ tệ quá và đắt.

Đây chính là video dành cho ae để giúp anh em nhẹ nhàng trong việc chuyển host.

Nội dung liên quan:

Có Thể Bạn Thích?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *