Lưu trữ thẻ: chuyện nghề

“Kỷ luật” cực kỳ quan trọng khi mới bắt đầu làm freelancer

Khi bắt đầu công việc freelancer, bạn sẽ gặp vấn đề về giờ giấc và [...]

Bắt đầu làm Freelancer, khó khăn muôn trùng

Đây là bài viết đầu tiên trên blog, cũng là bài viết đánh dấu cột [...]