Khóa học Flash Website: 30 phút xong 1 web

299.000

Những gì bạn sẽ nhận được

  • Giao diện Flatsome bản quyền trị giá 59$
  • Plugin backup giao diện giúp bạn cài đặt website dưới 30 phút trị giá 99$
  • 3+ template giao diện mẫu để bạn backup – Click phát có web trị giá 150$
  • Thực hành tạo website bán hàng thông qua việc clone giao diện mẫu
  • Kỹ năng đóng gói và backup lại giao diện cực kỳ nhanh
  • Kỹ năng triển khai 1 website bán hàng từ A – Z
  • Kiến thức vận hành 1 website để tạo ra dòng thu nhập thụ động
Khóa học Flash Website: 30 phút xong 1 web

299.000

Danh mục: