Lưu trữ Danh mục: Cuộc sống

Hóa ra tiền chỉ là một ý tưởng

Cũng như bao bạn bè, mình sinh ra trong một gia đình thuần nông và [...]

Nhìn lại 1 năm 2022 dài đằng đẵng với nhiều trải nghiệm

Nhìn lại 1 năm 2022 dài đằng đẵng với nhiều trải nghiệm, cùng sự trưởng [...]

Ai cũng có những kỹ năng riêng biệt mà chúng ta chưa nhìn ra

Mình giỏi ở trong lĩnh vực của mình, không chắc là mình đã giỏi mọi [...]

Thật vui vì những nơi mình làm việc đều ghi dấu ấn tốt đẹp

Hello, chào các bạn! Hôm nay là bắt đầu trong chuyên mục Cuộc sống – [...]